Tiếp thị liên kết được dịch là Affiliate Marketing.  Hoa hồng liên kết có nghĩa là bạn kiếm được tiền hoa hồng bằng cách quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty Dược Thảo Toàn Chân.   Đối tác liên kết, chính là bạn, được thưởng hoa hồng khi khách hàng mà được bạn giới thiệu mua hàng từ trang mạng của công ty.  

Khi bạn đăng ký chương trình Hoa hồng, bạn sẽ được nhân một URL (Uniform Resource Locator: địa chỉ của một trang web) của trang chủ Dược Thảo Toàn Chân đã được mã hóa riêng cho bạn và không trùng hợp với người khác.  Bạn chỉ cần “Copy link” và gởi URL đến khách của bạn qua điện thoại thông minh, email, hoặc cài trên Facebook, Twitter, Linked In, trang mạng của bạn, v.v., và khi khách bấm vào URL của bạn họ sẽ được cập nhật vào trang chủ Dược Thảo Toàn Chân để mua hàng.  Một khi khách mua hàng thành công trên trang chủ, bạn sẽ được tự động nhận hoa hồng trên tổng giá trị của đơn hàng.  

Tiềm năng lợi tức hoa hồng là hoàn toàn do bạn quyết định.  Bạn giới thiệu càng nhiều khách thì bạn có càng nhiều cơ hội để kiếm tiền hoa hồng càng cao.  

Một ví dụ URL của đối tác liên kết:  https://toanchan.com/ref/username/

username” trong URL liên kết sẽ được tự động thay thế bằng tên của bạn hoặc tên tài khoản mà bạn chọn khi đăng ký làm đối tác liên kết.  Như trong hình phía dưới, đối tác liên kết là “xuanvanhealthcare”.