GERDGARDE – RỐI LOẠN TIÊU HÓA (#8)

$45.00

  • Ợ CHUA KINH NIÊN, ĐẮNG MIỆNG, CHUA MIỆNG
  • SÌNH BỤNG, NO HƠI, ĐAU BỤNG, ĐAU CHẤN THỦY
  • ĐÃ SOI BAO TỬ & ĐƯỜNG RUỘT NHƯNG VẪN KHÔNG BIẾT NGUYÊN DO
GERDGARDE – RỐI LOẠN TIÊU HÓA (#8)

$45.00

Call Now Button