REGULEGS – SUY GIÃN TĨNH MẠCH (#5)

$55.00

Suy giản tĩnh mạch, phù chân, tê nhức chân, nặng chân, chuột rút, kim châm hay kiến bò. Đặc biệt hiệu quả cho các biến chứng của bệnh tiểu đường.

REGULEGS – SUY GIÃN TĨNH MẠCH (#5)

$55.00

Call Now Button